STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Reklamacje i zwroty

Reklamacje, należy kierować na adres:

  • Dział Reklamacji DOMUS Malin ul. Główna 52 53-114 Wisznia Mała
  • projekty@domus.wroc.pl

Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia oraz dowód zakupu.

UWAGA:

Zamawiający powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Projekt należy dostarczyć lub przesłać na adres Pracowni Domus.

Rozpatrzenie reklamacji:

DOMUS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

UWAGA:

Zamawiający, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania projektu (daty otrzymania przesyłki).