STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Zmiany w projekcie – adaptacja projektu

DOSTOSOWANIE/ADAPTACJA PROJEKTU tj. dostosowanie projektu do istniejących w danym terenie warunków. Dostosowaniu podlega każda część projektu – każda branża.

Uwaga: Listę polecanych przez nas Biur adaptujących projekty znajdziecie Państwo – PUNKTY SPRZEDAŻY

Na czym polega DOSTOSOWANIE (popularnie mówiąc ADAPTACJA)?

1. Architekt adaptujący dostosowuje KAŻDY PROJEKT BRANŻOWY

2. Architekt adaptujący dostosowuje CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ

3. Architekt adaptujący dostosowuje ANALIZĘ PORÓWNAWCZO-EKONOMICZNĄ

3. Architekt adaptujący sprawdza czy zakupiony projekt spełnia wymogi stawiane przez MPZP lub WZ i wprowadza ewentualne zmiany.

UWAGA

Architekt wykonujący dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora – musi uzyskać pisemną, bezpłatną ZGODĘ AUTORSKĄ OD PRACOWNI DOMUS.

Zgoda Autorska jest dołączana do każdego projektu. Tutaj znajdziecie Państwo standardowe zgody do projektu (tutaj wstawić przekierowanie)

Dodatkowe zmiany, które chce się wprowadzić do projektu należy zgłosić przy zamawianiu projektu. Zostaną one dopisane do „Standardowej zgody autorskiej”

UWAGA

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.

ARCHITEKT który wykonuje DOSTOSOWANIE ponosi ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego.