STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Charakterystyka energetyczna

Wykonuje się ją dla PROJEKTOWANEGO budynku.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji. W projekcie zawarta jest charakterystyka energetyczna opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej:

  • właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przeźroczystych i innych
  • sprawność instalacji grzewczej,
  • dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwązania  budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte e przepisach techniczno budowlanych

Od kwietnia 2012r charakterystyka energetyczna jest częścią składową  projektów domów jednorodzinnych które są składane do pozwolenia na budowę.

Opracowanie to musi być dostosowane do konkretnego budynku w konkretnej lokalizacji.

Wpływ na wartość zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania ma usytuowanie działki budowlanej, na której budynek jest zlokalizowany i samego budynku względem stron świata oraz od danych z odpowiedniej stacji mereologicznej. Równie ważne są zastosowane systemy wentylacji i sposób ogrzewania budynku.

Wykonujemy Charakterystyki energetyczne oraz Świadectwa energetyczne.

Charakterystyka energetyczna i analiza alternatywnych źródeł ciepła – wymagana przy składaniu projektu do pozwolenia na budowę. Jedna ze składowych projektu.

Świadectwo energetyczne – dokument, który określa standard energetyczny wybudowanego budynku. Aktualnie niewymagane przy składaniu dokumentów informujących o zakończeniu budowy ale wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

.

C

E

N

N

I

K

.

.

.

61,50złCharakterystyka energetyczna
dla projektów Pracowni DOMUS

dostosowanie do warunków lokalnych
(zmiana sposobu nasłonecznienia, stacji meteorologicznej, rodzaju kotła)
61,50Analiza alternatywnych źródeł ciepła dla projektów Pracowni DOMUS
dostosowanie do warunków lokalnych

200,00Świadectwo energetyczne dla projektów domów jednorodzinnych dla których była wykonana charakterystyka energetycznadla projektów posiadających wersję cyfrową (*dwg, *dxf)

450,00Świadectwo energetyczne dla projektów domów jednorodzinnych dla których NIE była wykonana charakterystyka energetyczna
dla projektów powstałych przed 04.2012r. i nie posiadających charakterystyki
615,00złŚwiadectwo energetyczne dla projektów domów jednorodzinnych z nowoczesnymi instalacjami wewnętrznymi
-wentylacja mechaniczna z rekuperacją
-pompa ciepła
-kolektory słoneczne
wymienniki gruntowe
itp.

UWAGA!!!

Cena uzależniona od rodzaju instalacji, dokładności opracowania dokumentacji projektowej oraz zmian w trakcie budowy.  

Ostateczna cena Świadectwa lub Charakterystyki jest ustalana po przeanalizowaniu dokumentów potrzebnych do wykonania w/w prac

Powyższe ceny są cenami BRUTTO – zawierają podatek VAT

.

.