STRONA w TRAKCIE WPROWADZANIA CAŁOŚCIOWEJ OFERTY
×

Usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna Art. 83, ust. 1, art. 86, ust. 1, pkt 2-13, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z roku 2004, poz. 880, z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 • Wniosek (podanie) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów składa władający nieruchomością lub jego pełnomocnik w Urzędzie Miasta lub Gminy .
 • Termin załatwienia sprawy 30 dni
 • Usunięcie drzew pod cele mieszkalne jest BEZPŁATNE. Trzeba jednak pamiętać, że trzeba poinformować o tym Urząd.

Dodatkowe informacje

Nie jest wymagane zezwolenie Burmistrza Gminy na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości:

 • drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
 • drzew i krzewów niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową,
 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat,
 • drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • dane dotyczące ilości i gatunków drzew i krzewów,
 • obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 130 cm),
 • nr działki, obręb miejscowości i przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i krzewy,
 • przyczynę oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów oraz wielkość,
 • powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Opłaty

 • znaczek – brak